I enkla termer, på ett och samma ställe

IPObase.com grundades 2017 av aktiva användare av investeringsgrupper på Reddit med målet att samla in och förenkla komplex finansiell information om börsintroduktioner. För att spara tid som går åt till att bläddra genom många finansiella massmedier, mäklarföretag, myndigheter, akademiska etc. webbplatser.

Samarbete, uppdateringar i realtid och faktagranskning

Vi förlitar oss på medlemmar som granskar artiklarna med avseende på noggrannhet, relevans och aktualitet och ser till att endast de mest aktuella och välrenommerade primära referenserna används. Många användare övervakar ständigt en mängd olika pålitliga informationskällor (förutom på engelska även på tyska, italienska, spanska och svenska) för att få de senaste IPO-nyheterna. Ibland kontaktar vi tjänsteleverantörer eller organisationer direkt när vi behöver bekräfta detaljer (kriterier för stödberättigande, tillgänglighet etc.).

IPObase erbjuder all information som en investerare kan behöva om en viss börsintroduktion, inklusive företagsbakgrund, villkor, företagskontakter och värderingsuppgifter.

Vi drar nytta av gemenskapens erfarenhet och teknik för att leverera tillförlitlig information om högprofilerade börsintroduktioner och hjälpa dig att fatta beslut.