Vad är en börsintroduktion?

En börsintroduktion (IPO) är en process där ett privat företags aktier erbjuds till allmänheten genom att aktierna för första gången noteras på en börs. En börsintroduktion gör det möjligt för ett nystartat företag att samla in medel från offentliga investerare. Vilket också gör det möjligt för offentliga investerare att delta i erbjudandet.

Varför skulle ett företag vilja gå till börsen? Vad är syftet med en börsintroduktion?

Det finns några skäl till en börsintroduktion, och det mest uppenbara är att skaffa kapital, eftersom inte alla företag kan skaffa tillräckligt med pengar från privata investerare. Förutom det kan en börsintroduktion ge andra fördelar än att bara samla in pengar. Se några andra skäl till varför företag går till börsen nedan.

Anledningar till att företag går till börsen:

 • Pengar. Enkel tillgång till enormt kapital från massorna är den främsta anledningen till att företag föredrar att erbjuda aktier genom börsintroduktioner.
 • Rykte. Att bli noterad på en välrenommerad börs ger ett företag trovärdighet - vilket kommer väl till pass i en rad olika scenarier. Företaget förväntas stå till svars inför sina många aktieägare och uppfattas därför som ansvarsfullt.
 • Publicitet. En börsintroduktion bidrar till att få allmänhetens inställning till företaget. Att gå till allmänheten i en börsintroduktion kan ge företagen en enorm mängd publicitet.
 • Att ta ut vinst. En börsintroduktion erbjuder en möjlighet att ta ut pengar för privata investerare som kan sälja sina aktier med vinst eller tjäna mer genom att behålla om aktierna ökar i värde.
 • Finansiella fördelar. Det ger företaget mer makt när det förhandlar om nya lånevillkor och räntor på lån. Med lån kan börsnoterade företag få kapital till en lägre ränta.

Hur fungerar en börsintroduktion?

Vid en börsintroduktion kontaktar ett privat företag en investeringsbank (som JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley etc.) som ska genomföra börsintroduktionen. Investeringsbanken värderar företaget genom finansiell analys (due diligence), tar fram en värdering, fastställer aktiekursen och ett datum för börsintroduktionen samt annan information.

Ett företag som planerar en börsintroduktion måste registrera sig hos börserna och Securities and Exchange Commission (SEC) för att se till att det uppfyller alla kriterier. När alla de nödvändiga processerna är genomförda kommer ett företag att noteras på en börs och dess aktier kommer att vara tillgängliga för köp och försäljning.'

IPO-processen

Innan ett företag kan göra en börsintroduktion bör det genomgå en omfattande IPO-process, som omfattar de steg som beskrivs nedan:

Stegen till en börsintroduktion:

 1. Välj en IPO-försäkringsgivare. Det emitterande bolaget väljer en välrenommerad investmentbank som ska teckna en emissionsgaranti för börsintroduktionen.
 2. Betala avgifterna. Juridiska avgifter och bokföringsavgifter börjar ofta på 200 000 dollar och kan överstiga en halv miljon dollar. Utöver detta betalar företagen försäkringsgivaren 7 procent provision + marknadsföring + andra kostnader tillkommer vilket kan göra att den totala kostnaden för en börsintroduktion kan uppgå till 25 miljoner dollar.
 3. Genomför due diligence. Underwriters och juridiska rådgivare undersöker företaget med målet att förstå eventuella risker.
 4. Lämna in IPO-registreringshandlingar. IPO-teamet sammanställer information som krävs för IPO-dokumentationen, inklusive: Avsiktsförklaring, Red Herring-dokument, S-1-handlingar med SEC.
 5. Gå på IPO roadshow. Det emitterande bolaget och emissionsbolagen marknadsför aktierna till institutionella investerare under IPO roadshowen för att skapa intresse och uppskatta efterfrågan på aktier.
 6. Sätt IPO-priset. Efter SEC:s godkännande fastställer IPO-teamet det ursprungliga priset för erbjudandet och antalet aktier som emitteras baserat på: Efterfrågan från investerare, företagets finansiella uppgifter.
 7. Börsintroduktion. På dagen för börsintroduktionen släpper garantikoncernen de första aktierna på den offentliga marknaden.
 8. Använd stabiliseringsverktyg från eftermarknaden. Efter börsintroduktionen har garanterna möjlighet att handla och påverka prissättningen, men endast under en så kallad lugn period. Stabiliseringsstrategier inkluderar greenshoe-optionen och lock-up-perioder.
 9. Påbörja övergången till marknadskonkurrens. När man väl har lämnat den lugna perioden är företagets aktier helt och hållet utsatta för marknadsvillkoren. Emissionsgaranten kan utvärdera värderingen och intäkterna efter börsintroduktionen, men övergår i slutändan till en roll som rådgivare.

Hur prissätts en börsintroduktion?

–     Att prissätta en IPO är lite av en konstform.

Emissionsinstituten (investeringsbanker) tar hänsyn till många faktorer som kan påverka priset på en börsintroduktion, t.ex. företagets nuvarande värde och dess framtida prognoser. IPO-priset omfattar också risköversikten för investeringen och kompenserar investerare för denna risk och potentiella utbuds- och efterfrågekrafter.

Börsintroduktioner är utformade för att ge en premie till institutionella investerare som tar en chansning på en ny aktie, men ett stort rally kan få investerare att undra varför aktierna inte prissattes högre. Om aktien inte stiger, eller ännu värre om den sjunker, kan företagen betraktas som misslyckade för att de inte lyckats locka investerare.

Underwritern balanserar IPO-priserna på ett sätt som är tillräckligt högt för att få in tillräckligt med kapital till företaget, samtidigt som det är tillräckligt lågt för att stimulera potentiella investerare att köpa aktierna. Att upprätthålla balansen är avgörande för att säkerställa att en framgångsrik börsintroduktion genomförs.

Om ett emissionsinstitut till exempel bestämmer sig för att sätta ett mycket lågt pris för erbjudandet kommer företaget inte att kunna anskaffa betydande kapital. Omvänt kan ett högt emissionspris avskräcka potentiella investerare från att förvärva de emitterade aktierna.

Vad är en IPO-lock-up period?

En IPO-lock-up-period är en tidsperiod efter att ett företag har börsnoterats då aktieägare inte får sälja sina aktier. Under IPO lock-up kan investerare inte sälja sina aktier, vilket bidrar till att säkerställa en ordnad börsintroduktion och ett stabilare pris. Lock-up perioder varar vanligtvis mellan 90 och 180 dagar. När lock-up-perioden upphör tas de flesta handelsrestriktioner bort.

För- och nackdelar med en börsintroduktion: Bör jag investera i börsintroduktioner?

För en vanlig investerare är det riskabelt att investera i en börsintroduktion. Efter att aktien har börjat handlas offentligt dyker den ofta ner i negativt territorium. Detta är något som IPO-investerare bör överväga innan de deltar. Dessutom har IPO-aktier en tendens att svänga kraftigt.

Det finns en chans att du gör mycket i vinst, vilket många gör. Om en aktie visar sig gå bra får tidiga investerare den största belöningen. Men eftersom ett företag som vill gå till börsen söker kapital tenderar de att inleda börsintroduktionsprocessen när deras resultat går uppåt.

Exempel: Airbnb ökade med 115 % på den första handelsdagen och Wish förlorade 90 % av sitt värde på ett år.

En sak är självklar, du bör alltid göra din egen research innan du deltar i en börsintroduktion.

6 tips att kontrollera innan du investerar i en IPO

 1. Kontrollera företagets uppgifter. Låter självklart, men läs bara IPO-beskrivningen. Om du inte förstår den - passera. Det är inte du, det är de som inte kunde göra saker och ting tydliga. Företagen måste vara mycket raka om vad deras produkt/tjänst är, vilket problem de löser eller vilken lucka på marknaden de fyller och hur de ska tjäna pengar.
 2. Kontrollera riskerna. De aktuella marknadsförhållandena, konkurrenterna (och deras prestationer), produktens/tjänstens kvalitet och eventuella ändringar i lagstiftningen. Företagsspecifika risker finns i beskrivningen av börsintroduktionen.
 3. Kontrollera nyckelpersoner.  Medgrundare, vd, ekonomichef, teknikchef. Googles direktörer och chefer, en negativ artikel kan vara ett missförstånd, men många negativa artiklar kan vara en röd flagga.
 4. Kontrollera de finansiella uppgifterna. De ekonomiska uppgifterna är en viktig faktor för företagets långsiktiga framgång. Många företag kan vara olönsamma ännu när de går till börsintroduktion, men företaget bör visa åtminstone stark kontinuerlig tillväxt för att kunna leverera goda resultat i framtiden.
 5. Kontrollera värderingen. Om ett företag är övervärderat vid börsintroduktionen kan det sjunka vid noteringen och då kan din investering vara bättre placerad när aktierna är omsatta. Jämför IPO-värderingen med de konkurrenter som redan har handlats offentligt.
 6. Kontrollera huvudförsäkringsgivaren. Börsintroduktioner med en välkänd underwriter är ofta mer tillförlitliga, eftersom dessa investeringsbanker tenderar att skydda sitt rykte och välja klokare vilka företag de leder till en börsintroduktion.

Vad är ett prospekt och varför bör investerare i en börsintroduktion läsa det?

På IPObase läser vi noggrant prospektet för kommande börsintroduktioner och inkluderar de viktigaste detaljerna i IPO-profilerna.

Ett IPO-prospekt är ett dokument som krävs av SEC och som innehåller en beskrivning av företaget och dess verksamhet, villkoren för den första aktieutdelningen och all annan information som en investerare kan behöva för att bestämma sig för att investera.

Det viktigaste dokumentet som företaget och investmentbankerna måste ta fram för att en börsintroduktion ska kunna genomföras är prospektet. I prospektet listas alla möjligheter, risker och finansiella detaljer om företaget som säljer aktier till allmänheten. Det är tillgängligt för investerare, tillsynsmyndigheter och andra intresserade parter. IPO-prospektet innehåller följande:

 • Riskfaktorer
 • Branschdata och andra mätvärden
 • Kapitalisering
 • Finansiella uppgifter
 • Företagsledningens diskussion och analys av den finansiella ställningen
 • Rättsliga frågor

Alternativa börsintroduktioner - SPAC och DPO

SPAC står för Special Purpose Acquisition Company, vilket är ett börsnoterat företag som inte har någonting (ingen verksamhet, inga tillgångar, ingen vinst eller förlust) - bara kontanter och en deklarerad affärsplan för att köpa ett annat företag. SPACs är också kända som "blankocheckföretag".

Vanligtvis bildas en SPAC av en grupp investerare, så kallade sponsorer, som har ett gott rykte inom en viss industri eller affärssektor. De samlar in medel från andra investerare och använder pengarna för att förvärva ett befintligt, privatägt företag och sedan göra det offentligt genom en börsintroduktion.

SPAC-exempel - Virgin Galactic, Palantir Technologies.

Ett direkt offentligt erbjudande är en typ av erbjudande där ett företag erbjuder sina värdepapper direkt till allmänheten för att få in kapital. Genom att utesluta mellanhänderna från ett offentligt erbjudande sänks kapitalkostnaden för en direktupphandling avsevärt. Särskilda kännetecken för en direktupplysning:

 • Aktierna börjar handlas på en börs utan att några tidigare emitterade aktier har utfärdats.
 • Alla har tillgång till aktierna samtidigt.
 • Det emitterande bolaget fastställer villkoren i enlighet med sina egna intressen.

Exempel på uppgiftsskyddsombud - Coinbase, Roblox.

Hur du följer kommande börsintroduktioner (IPO)

De mest tillförlitliga källorna till information om kommande börsintroduktioner är börser som New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ. Om ett företag inte har ansökt om en börsintroduktion kan informationen följas genom olika finansiella analys- och nyhetstjänster som Bloomberg, Financial Times, Reuters etc., vilket kan kräva att man köper en prenumeration.

Du kan också prenumerera på ett gratis IPObase-spårningsverktyg som övervakar alla tillgängliga seriösa källor och meddelar dig om kommande börsintroduktioner och matchar dem med tillgängliga IPO-mäklare.

Steg för att köpa en IPO-aktie

Här är en artikel från IPObase helpcenter som förklarar hur man köper en IPO-aktie.