En lock-up-period vid en börsintroduktion är en tidsperiod efter att ett företag har börsnoterats då aktieägarna inte får sälja sina aktier. Under IPO-lock-up perioden kan investerare inte sälja sina aktier, vilket bidrar till att säkerställa en ordnad börsintroduktion och ett stabilare pris.

Lock-up-perioderna varar vanligtvis mellan 90 och 180 dagar. När lock-up-perioden upphör tas de flesta handelsrestriktioner bort.

Varför finns det en IPO-lock-up period?

Bokstavligen handlar lock-up-perioderna om att ge stöd åt aktiekursen, undvika volatilitet och stabilisera aktiemarknaden under de första månaderna efter noteringen. Om många investerare bestämmer sig för att sälja en stor del av sina aktier kan detta allvarligt sänka aktiekursen, vilket inte ligger i företagets eller någon av dess investerares intresse.

Vad händer med ett företags aktiekurs när en lock-up-period löper ut?

När en lock-up-period löper ut kan en ström av nya aktier komma ut på marknaden. Om aktiekursen har stigit sedan börsintroduktionen kan tidiga investerare vilja ta ut pengar, eller om kursen har rasat kan de vilja minska sina förluster.

Det är dock inte obligatoriskt att de kommer att sälja, utan beslutar sig för att behålla aktierna i hopp om större vinster i framtiden, eller för att de kanske tror att aktierna kan återhämta det värde som förlorats under de första dagarna som börsbolag (vilket ofta sker vid börsintroduktioner). Det är viktigt hur aktiekursen har utvecklats för att jämföra med börsintroduktionspriset.

Det finns inget slutgiltigt svar på hur slutet av en lock-up-period kommer att påverka aktiekurserna. Detta är mycket individuellt för varje enskild aktie - vissa kommer att sjunka, andra kommer att stiga kraftigt.  Det enda som kan förutsägas är att lock-up-periodens upphörande kommer att leda till tillfälligt ökad volatilitet.